Woonzorgconcern IJsselheem

Woonzorgconcern IJsselheem is specialist in de ouderenzorg en biedt verschillende vormen van wonen, zorg en dienstverlening vanuit dertien locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Bij Woonzorgconcern Ijsselheem staat de kwaliteit van het leven van haar cliënten centraal. 

 

Gerealiseerde projecten

In 2010 realiseerde Wetland Wonen de nieuwbouw van 30 verzorging- en 31 verpleeghuisplaatsen in De Hazelaar in Hasselt. In Genemuiden heeft Wetland Wonen 31 verpleegplaatsen die worden verhuurd aan Ijsselheem.

 

Projecten in ontwikkeling

In Zwartsluis zijn plannen in voorbereiding voor de herontwikkeling van het woon- en zorgcentrum De Schans en de realisatie van een aantal verpleegplaatsen.

 

Website Woonzorgconcern IJsselheem

Frion

Frion ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is werkzaam in en rond Zwolle. 

 

Projecten in ontwikkeling

In september 2010 is Wetland Wonen gestart met de bouw van 48 appartementen en (werk)voorzieningen voor clienten van Frion in Zwartsluis.

 

Website Frion

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land beschikt over meerdere verzorgingshuizen, woonzorgcentra en verpleeghuismogelijkheden in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. De locaties staan veelal letterlijk midden in de samenleving.

 

Gerealiseerde projecten

In 2010 zijn in woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg 24 verpleegplaatsen gerealiseerd voor kleinschalig groepswonen. Met daarnaast 50 verzorgingshuisplaatsen voorziet dit woonzorgcentrum in een grote behoefte in Vollenhove.

Regionale Thuiszorg Oude en Nieuw Land levert extramurale verzorgingshuiszorg in de wooncomplexen van Wetland Wonen in Blokzijl (De Vierhoek) en Wanneperveen (De Perelaar). Wetland Wonen verhuurt aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land Verzorgingshuis Zonnewiede in Giethoorn met 20 verzorgingshuisplaatsen en 35 aanleunwoningen. In Blokzijl is voormalig kerkje De Zaaier omgebouwd tot groepswoningen voor dementerenden.

 

Projecten in ontwikkeling

In Sint-Jansklooster gaat Wetland Wonen in samenwerking met de zorggroep veertien appartementen voor senioren bouwen.

 

Website Zorggroep Oude en Nieuwe Land

JP van den Bentstichting

JP van den Bentstichting ondersteunt mensen met een handicap bij het wonen, leren en werken. Hierbij staat de vraag van de cliënt altijd voorop. De stichting werkt vanuit locaties in Gelderland, Overijssel en Friesland. Samen met Wetland Wonen realiseert JP van den Bent mogelijkheden voor hun clienten om te wonen en leven in de buurt van hun familie.

 

Gerealiseerde projecten

In opdracht van oudervereniging De Grote Stap realiseerden JP van den Bentstichting en Wetland Wonen een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapten als onderdeel van De Hazelaar in Hasselt. In 2007 realiseerde voorganger DES Wonen een dergelijk project in Genemuiden: Het Blokhuis


Projecten in ontwikkeling

Wetland Wonen, JP van den Bentstichting en de gemeente Zwartewaterland gaan in samenwerking een theehuis met dagbesteding realiseren nabij de historische kalkovens aan de rand van het centrum van Hasselt.
In Vollenhove gaat Wetland Wonen voor JP van den Bent huisvesting voor gehandicapte jongeren realiseren.

 

Website JP van den Bentstiching

Philadelphia Zorg

Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en begeleidt.

 

Gerealiseerde projecten

Aan Philadelphia Zorg wordt een woonvoorziening voor meervoudig gehandicapte kinderen verhuurd in Zwartsluis in het Kulturhus en op twee locaties in Genemuiden.

 

Projecten in ontwikkeling

Momenteel onderzoeken beide partijen de mogelijkheid om ouderen met een verstandelijke beperking in of nabij het woonzorgcentrum de Meente onder te brengen.

 

Website Philadelphia Zorg

InteraktContour

InteraktContour

InteraktContour biedt wonen, dagbesteding en ambulante (woon)begeleiding aan mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Projecten in ontwikkeling

Voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel ontwikkelt Wetland Wonen samen met InteraktContour een dagbestedingvoorziening in Steenwijk.

 

Website InteraktContour

Icare Thuiszorg

Icare Thuiszorg is onderdeel van zorgorganisatie Icare en biedt uitkomst voor mensen die graag thuis willen blijven wonen, maar niet meer alles zelf kunnen. Icare Thuiszorg levert allerlei vormen van zorg, van verpleging en verzorging tot nachtzorg, van thuisbegeleiding tot zorg in de laatste levensfase.

Website Icare Thuiszorg

Jabadoe Kinderopvang

Jabadoe Kinderopvang

Jabadoe Kinderopvang levert dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Steenwijk.

 

Gerealiseerde projecten

Wetland Wonen realiseerde in 2010 een kinderdagverblijf aan de Zigher ter Steghestraat in Steenwijk.

 

Website Jabadoe Kinderopvang