Herstructurering St.Jansklooster
Sint Jansklooster,
Type project Wijkvernieuwing

In Sint Jansklooster werkt Wetland Wonen aan een ingrijpende herstructurering rondom de Molenstraat. Het wijkverbeterplan voor Sint Jansklooster houdt zowel sloop, renovatie als de verkoop van woningen in. 

 

In de herstructurering wordt de omgeving van de Molenstraat opgeknapt. Zo worden in verschillende fases woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Naast sloop met vervangende nieuwbouw zijn diverse huurwoningen van Wetland Wonen gerenoveerd. Hiermee wordt een enorme impuls gegeven aan de vernieuwing van het woningbestand in Sint Jansklooster.

 

Eind 2009 werd de eerste fase van de herstrucutrering voltooid. Deze fase omvatte het slopen en renoveren van woningen en nieuwbouw van huurwoningen.

In het uitleggebied vlakbij de Molenstraat realiseerde Wetland Wonen tien huurwoningen en zes koopwoningen die ook eind 2009 werden opgeleverd.

 

Fase twee is begin 2010 van start gegaan met de sloop van de woningen tegenover de supermarkt. De bouw van 6 multifunctionele woningen is inmiddels in volle gang en wordt na de zomer van 2011 opgeleverd.

 

Voor fase drie zijn de woningen in het gebied inmiddels gesloopt, op drie woningen in de Kloosterkamp na. Deze woningen dienen door naleving van de Flora- en faunawet  te blijven staan tot nieuwe behuizing voor vleermuizen is gerealiseerd. Dan kan worden gestart met de bouw van 14 appartementen geschikt voor senioren tegenover de supermarkt aan de Molenstraat.