Wetland Wonen ondertekent prestatieafspraken

17-12-2018

 

In 2019 werken we samen met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, huurdersvereniging Zwartewaterwiede en collega-corporaties verder aan de afspraken die we in 2017 met elkaar maakten. In Steenwijkerland onderzoeken we komend jaar bijvoorbeeld de inzet van de Voorzieningenwijzer, die goed aansluit op de uitkomsten van het woonlastenonderzoek. In Zwartewaterland werken we verder aan de uitwerking van de toekomstvisie voor De Meente in Genemuiden.

 

In 2017 maakte Wetland Wonen meerjarige prestatieafspraken met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland voor de periode 2018-2021. In 2018 gaven we met gemeenten, huurdersvereniging en collega-corporaties invulling aan een aantal van die afspraken. Zo voerden we een woonlastenonderzoek uit onder onze huurders en werkten we aan een procedure voor schuldhulpverlening in Zwartewaterland die in 2019 wordt geïmplementeerd. Daarnaast maakten we afspraken over investeringen in Steenwijk en de noordelijke kernen in Steenwijkerland. 

 

Evaluatie en voorbereiding

Met huurdersvereniging Zwartewaterwiede, beide gemeenten en de andere corporaties in Steenwijkerland evalueren we drie keer per jaar de voortgang rond de afspraken. Bovendien werken we de komende maanden alvast toe naar het bod voor 2020 dat wij voor 1 juli aan de gemeenten en huurdersvereniging moeten aanbieden.

 

Bekijk hieronder de prestatieafspraken per gemeente.