Wetland Wonen investeert

19-7-2019

De afgelopen jaren konden we onze dagelijkse activiteiten en nieuwe investeringen financieren uit eigen financiële middelen. In vergelijking met andere woningcorporaties hebben wij een relatief lage schuldenlast. Daar gaat in de komende jaren verandering in komen.

 

We doen de komende jaren flinke investeringen. Wij investeren in uitbreiding van ons woningbezit door de aankoop van ongeveer 150 woningen per januari 2020. Daarnaast investeren wij volop in verduurzaming van ons huidige woningbezit. Ook hebben we meerdere nieuwbouwprojecten in voorbereiding en in uitvoering. Met ingang van 2019 financieren wij deze projecten weer door het aantrekken van leningen. In de komende acht jaren verdubbelen wij daardoor onze leningenportefeuille van € 65 miljoen naar circa € 140 miljoen.

 

Financieel gezond

Is dat wel gezond, zoveel geld lenen? Wij durven te stellen dat wij daarmee zelfs een financieel gezondere woningcorporatie worden. Woningcorporaties ontlenen namelijk hun bestaan aan het feit dat ze hun inkomsten inzetten voor de volkshuisvesting. De afgelopen jaren waren er te weinig mogelijkheden om te investeren. Nu de kansen voor verduurzaming, aankoop en nieuwbouw zich voordoen, kiezen we er bewust voor om onze financiële middelen hiervoor in te zetten.

 

Scherp aan de wind

Nederland kent voor woningcorporaties een borgingsstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Binnen dit borgingsstelsel wordt financiering mogelijk gemaakt tegen gunstige voorwaarden. Dat is de reden dat wij er niet voor schromen om onze schuldenlast te verhogen. Wij gaan bewust scherper aan de wind varen. Financieel blijven wij daarmee nog steeds gezond en komen wij qua financiering meer in lijn met andere woningcorporaties. Dat doen we juist om te kunnen investeren in de sociale volkshuisvesting.