Wetland Wonen investeert in verduurzaming vastgoed

5-12-2016

Wetland Wonen Groep investeert aankomende 10 jaar 80 miljoen in ruim 1.000 woningen. De woningen worden toekomstbestendig gemaakt door de energieprestaties van deze woningen en de toegankelijk voor senioren te verbeteren. Het betreft een derde van alle woningen in de gemeente Steenwijkerland en de gemeente Zwartewaterland.

 

Het gaat bij de betreffende woningen om isolatiemaatregelen in de zogenaamde ‘schil van de woning’. Waar het mogelijk is worden ook energiebesparende installaties als zonnepanelen aangebracht. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om bij een aantal woningen de gevels en het dak volledig te vervangen. Daarnaast wordt ook in een aantal complexen de toegankelijkheid voor woningen voor senioren verbeterd. Hierdoor kunnen zij langer thuis blijven wonen. Uitgangspunt is dat de woningen weer tientallen jaren mee kunnen.

Duurzaam en betaalbaar
De  energiebesparende maatregelen zullen positief werken op de woonlasten voor de huurders, als gevolg van minder energieverbruik.

‘Omdat Wetland Wonen door de jaren heen zorgvuldig met de door de huurders opgebrachte middelen is omgegaan, maakt het dat we kunnen blijven investeren in nieuwbouw en vooral vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningen’. We doen het uiteindelijk altijd voor onze huurders’, aldus Marcel Timmerman, directeur-bestuurder Wetland Wonen.

 

Planning

Er wordt naar gestreefd om na de bouwvak 2017 in Genemuiden te starten. Uiteraard worden de bewoners bij de plannen betrokken. Als dat volgens planning verloopt zal oplevering plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Of deze planning wordt gehaald is ook afhankelijk van het tijdig verkrijgen van de bouwvergunning. Ook wordt in 2017 met 12 woningen in Sint Jansklooster gestart.

De verwachting is dat gemiddeld 100 woningen per jaar worden verbeterd.

Beide gemeentebesturen ondersteunen de verduurzamingsplannen en hebben de wens uitgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in hun gemeenten gelijk blijft. Ook wordt samengewerkt om afstemming te realiseren op het gebied van vergunningen en ander onderhoud die de gemeenten in de omgeving van de woningen wil doen. Te denken valt aan riolering, groen of straatwerk. Met de huurdersvereniging Zwartewaterwiede zijn de lijnen van de plannen voor de specifieke wooncomplexen besproken.