Wat brengt ons het post-Blok-tijdperk? En, was het ’t wachten waard?

19-10-2017

In ieder geval blijft de kerntaak van de woningcorporatie gehandhaafd: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden, zo lezen we op pagina 31. En dat is een goede zaak.

Wat wel een vraag bij mij oproept is het tweede deel van de beschrijving van onze doelgroep. Dat kan wel heel ruim geïnterpreteerd worden. Een ruime omschrijving van de doelgroep heeft zeker mijn voorkeur: ik ben een groot voorstander van gemêleerde woonwijken. We zullen zien hoe dit wordt uitgewerkt.

 

Sigaar uit eigen doos
Ook is het plan dat we als corporatie korting krijgen op de verhuurdersheffing als we investeren in de verduurzaming van onze woningen. Dat is mooi, maar vooral een sigaar uit eigen doos.
Onze huurders betalen ongeveer een maandhuur per jaar aan de verhuurdersheffing. De korting bedraagt ongeveer € 50 per maand. Het isoleren van een gemiddelde sociale huurwoning kost ongeveer € 4.000 per labelstap, bijvoorbeeld van label C naar label B.
Ik zou het bijna een gotspe willen noemen: alsof we als sector niet druk doende zijn om onze woningvoorraad te verduurzamen en te vernieuwen! Aan de andere kant mogen we niet klagen – ’t is voor het eerst in jaren dat we als corporaties vanuit Den Haag weer “wat” terugkrijgen.

 

Bouwen en lokale afspraken
Rutte III wil ook dat corporaties weer flink gaan bouwen. Daar staat geen stimuleringsmaatregel tegenover. Het is goed dat de nieuwe woningwet bepaalt dat we lokaal woonafspraken moeten maken. Dat voorkomt dat we in de valkuil trappen om te bouwen voor leegstand in onze regio.

 

Huurtoeslag
Het goede nieuws voor huurders is dat de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag verdwijnt, zodat huurders niet buiten de huurtoeslag-boot vallen als ze net iets te veel inkomen hebben. Nadeel is, zo blijkt uit het regeerakkoord, dat onze huurders minder huurtoeslag krijgen omdat deze niet meer gekoppeld wordt aan de koopkrachtontwikkeling, maar aan de huurprijsontwikkeling. Dat is heel jammer voor de groep mensen die het sowieso al moeilijk heeft.

Ik ben benieuwd naar de aangekondigde vereenvoudiging van de huurtoeslag. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet duidelijk. Hopelijk helpt het de administratieve lastendruk te verlagen en het voor de huurders en woningzoekenden transparanter te maken.

Belangrijk is dat mensen een betaalbaar huurhuis kunnen vinden en dat huurders daar prettig wonen.

 

 

Marcel Timmerman
Directeur bestuurder Wetland Wonen