Symposium Sociale Duurzaamheid

12-4-2019

 

Een symposium in plaats van een afscheidsreceptie.

Dat is de wens van de RvC-leden die in 2019 afscheid nemen van Wetland Wonen. Ze laten graag iets zinvols achter. Daarom organiseren we op hun verzoek een bijeenkomst over de ontwikkeling van het sociale domein in Nederland. Het symposium vindt plaats op woensdag 24 april van 14.00 tot 16.45 uur in Stadspaleis Hotel OldRuitenborgh in Vollenhove

 

Sociale duurzaamheid: in staat van verbinding of ontbinding?

Samen met u willen we tijdens het symposium onderzoeken hoe het staat met de samenwerking in het sociale domein. Verbinding tussen partijen is zo makkelijk gezegd maar in de praktijk weten we elkaar soms lastig te vinden bij dagelijkse vraagstukken We stellen onszelf en u dus de vraag: zijn de verbindingen tussen de spelers in het maatschappelijk middenveld hersteld of is er (nog) sprake van ieder voor zich? Wat betekent dit in de praktijk voor de hulpverleners? En wat betekent dit voor de zorgbehoeftige burgers? En voor het wonen?

 

Pakt u de handschoen op?

Ik wil u vragen om uw stem te laten horen: waar ligt voor u de verbinding? Hoe zorgen we er samen voor dat we elkaar als organisaties in het maatschappelijk middenveld echt weten te vinden? En hoe betrekken we de burgers, degenen om wie het gaat, daarbij? We gaan hierover graag het gesprek met u aan.

 

Programma

Leest u hier het programma (pdf).

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het symposium via aanmelden@wetlandwonen.nl.

We horen graag uiterlijk woensdag 17 april of u erbij bent.