Start werkzaamheden Binnenlanden-West

19-7-2019

In september start Salverda met de werkzaamheden aan de eerste 44 woningen in Genemuiden. Het gaat om woningen waar variant A wordt uitgevoerd. Dat betekent dat er planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en dat tegen huurverhoging de schil wordt geïsoleerd en zonnepanelen worden geplaatst. De animo voor zonnepanelen is nog beperkt. Er wordt daarom bij de kick-off van het project begin september extra aandacht besteed aan voorlichting over de voordelen van zonnepanelen. De varianten B en C worden momenteel verder uitgewerkt. We betrekken hierbij bewoners als het gaat om de vormgeving van nieuwe kozijnindeling en nieuwe gevels. Deze varianten worden in 2020 en 2021 uitgevoerd.

 

De herhuisvesting van de bewoners van de te slopen woningen is in mei gestart. De eerste twee huishoudens zijn inmiddels verhuisd naar een andere woning in Genemuiden. Na de zomer wordt gestart met de planvorming voor de nieuwbouw. Bewoners en omwonenden worden betrokken bij dit proces.

 

Nieuwsbrief

We informeren bewoners en omwonenden onder meer via een nieuwsbrief.

De laatste editie daarvan kunt u hier lezen.