Start sloop 11 woningen Doeveslag Vollenhove

6-10-2016

Op maandag 17 oktober start de sloop van 11 woningen aan de Doeveslag te Vollenhove. Er is inmiddels al gestart met het afkoppelen van de elektra- en gasaansluitingen in de woningen. Aansluitend zullen de bouwhekken worden geplaatst om de woning.

 

De gedateerde woningen maken plaats voor sociale huurwoningen. De sloopwerkzaamheden zijn in lijn met het totaal herstructureringsplan ‘Canneveltstraat en omgeving’ dat woningcorporatie Wetland Wonen samen met de gemeente Steenwijkerland heeft vastgesteld. In het plan is o.a. wooncomplex ’t Westerholt, zes starters koopwoningen en 13 levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd.

 

Compacte en zeer duurzame woningen
Wetland Wonen heeft eerst onderzocht of de bestaande woningen gerenoveerd zouden kunnen worden om aan de eisen van deze tijd te voldoen. Dat bleek niet het geval. Op de plek van de gesloopte woningen is het plan om 16 compacte en zeer duurzame woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te bouwen. Deze plannen zijn nog in de startfase en moeten nog door de procedures als bestemmingsplanfase en omgevingsvergunningen heen.
Mocht alles volgens planning lopen dan is te verwachten dat de bouw van de huurwoningen zal starten rondom de jaarwisseling 2017/2018 en dat deze in het najaar van 2018 opgeleverd gaan worden.
Deze nieuwbouw zal in opdracht van Wetland Wonen plaatsvinden.