Samenwerken aan de toekomst

12-4-2019

 

We denken allemaal dat we gezond en vitaal oud worden. En we verwachten dat we altijd – zonder gedoe – in een comfortabele en gezonde woning kunnen wonen in een fijne wijk. Maar de toekomst brengt veranderingen met zich mee. Een van de trends is dat we allemaal ouder worden. Ook zijn er steeds meer ouderen. De verwachting is, dat dit gevolgen heeft voor de woonbehoefte van – in ieder geval een deel van – deze ouderen. Dat betekent dat onze huidige woningen in de toekomst waarschijnlijk niet meer (helemaal) voldoen. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat onze traditionele energiebronnen opraken. Dat betekent dat er een verduurzamingsopgave voor de woningen ligt. En dat raakt ons allen.

 

Kloof

De geschetste ontwikkelingen geven een kloof tussen heden en toekomst. Tussen de behoefte van de huidige bewoner en de toekomstige. We kunnen die overbruggen door ons huidige bezit aan te passen en geschikt te maken voor die toekomst.

 

Binnenlanden-West

In de wijk Binnenlanden-West in Genemuiden zijn deze zaken ook aan de orde: een deel van de woningen geschikt maken voor ouderen en de woningen verduurzamen. Hoe we dat gaan doen, willen we bepalen met de inbreng van de bewoners. Het is hun wijk, het zijn hun woningen: 144 gezinnen, klein en groot, oud en jong, die er hun leven leiden.

 

Passende oplossing

We zullen een deel van de woningen opknappen en sommige zelfs voorzien van een nieuw uiterlijk. Een aantal woningen willen we slopen om plaats te maken voor nieuwbouw die geschikt is voor ouderen. Sloop van jouw woning, dat is een hard gelag, dat doet pijn. Dat begrijpen we. Daar hebben we zorg om en zorg voor. We kunnen de pijn niet helemaal wegnemen, maar willen hem wel verzachten. Samen met de bewoners gaan we op zoek naar een passende oplossing!