Opnieuw beperkte huurverhoging vanaf 1 juli 2019

29-4-2019

 

We voeren op 1 juli 2019 een beperkte huurverhoging door. Bovendien maken we net als vorig jaar geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat onze klanten vanaf 1 juli 2019 maximaal 1,6 procent extra huur betalen.

 

Onze huurverhoging is inflatievolgend. Dat betekent dat onze klanten niet meer huur betalen dan de huidige inflatie. Die is vastgesteld op 1,6 procent. Deze huurverhoging is minder dan wettelijk is toegestaan. De minister heeft namelijk bepaald dat de huurstijging over heel 2019 maximaal 2,6 procent mag zijn.

 

Betaalbaarheid

Marcel Timmerman, directeur Wetland Wonen: “In 2018 voerden we een woonlastenonderzoek uit onder onze klanten. Hieruit blijkt dat 28 procent een betaalrisico loopt. Dat betekent niet dat zij betaalachterstanden hebben, maar wel dat zij elke maand maar net rondkomen. Wij vinden betaalbaarheid van het wonen heel belangrijk. Daarom kiezen we opnieuw voor een inflatievolgende huurverhoging.”

 

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Corporaties kunnen bij de huurverhoging onderscheid maken naar het inkomen van hun klanten. Zo kunnen huishoudens met hogere inkomens meer huurverhoging krijgen dan huishoudens met een lager inkomen. Wij maken dit jaar opnieuw geen gebruik van die mogelijkheid. Voor al onzeklanten geldt, dat ze maximaal 1,6 procent meer huur gaan betalen vanaf 1 juli 2019.

 

Financieel gezond

We voeren een huurverhoging door om financieel gezond te blijven. Met de extra huuropbrengst kunnen we stijgende bouw- en onderhoudskosten betalen. Zo kunnen we blijven investeren in nieuwbouw en duurzaamheid.