Nieuwbouw veertien sociale hofwoningen Sint Jansklooster officieel van start

7-5-2019

 

Vandaag is de bouw van veertien sociale hofwoningen in Sint Jansklooster officieel begonnen. Directeur Marcel Timmerman van Wetland Wonen en wethouder Marcel Scheringa van Gemeente Steenwijkerland verrichtten de aftrap door een gat te graven voor de fundering en het bouwbord te onthullen. Met de hofwoningen krijgt Sint Jansklooster een primeur in de gemeente op het gebied van deze woonvorm voor sociale woningbouw.

 

Aan de Bonkenhaveweg, Van Isselmudenstraat en Kloosterkamp bouwt Wetland Wonen veertien energiezuinige woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder.

 

Bouw hofwoningen primeur voor Wetland Wonen en Gemeente Steenwijkerland

Het bijzondere aan deze woningen is dat ze een hof vormen. De woningen staan straks in een u-vorm met in het midden een groene ruimte. Op de erfgrens van de achtertuinen komt een lage heg in plaats van een hoge schutting. Hierdoor ontstaat een hofje waarin de bewoners voor elkaar een oogje in het zeil kunnen houden. Zo kunnen ze elkaar waar gewenst ondersteunen. De hofwoningen zijn geïnspireerd op soortgelijke hofjes in andere gemeenten.

 

Breed draagvlak

Het plan voor de nieuwbouw is tot stand gekomen in samenspraak met veel inwoners van Sint Jansklooster. Een speciale klankbordgroep en Plaatselijk Belang Sint Jansklooster hebben meegedacht over het concept. Er is dan ook veel draagvlak voor de opzet van deze woningen.

 

Onderdeel herstructurering

De nieuwbouw is onderdeel van een ingrijpende wijkverbetering rondom de Molenstraat. Hiermee wordt de omgeving van de Molenstraat opgeknapt en een enorme impuls gegeven aan de vernieuwing van het woningbestand in Sint Jansklooster. Dat gebeurt in verschillende fases. Zo heeft Wetland Wonen al woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook heeft de woningcorporatie diverse huurwoningen gerenoveerd. Na de huidige nieuwbouw, die naar verwachting medio 2020 klaar is, volgt de laatste stap de sloop van negentien woningen aan de Monnikenweg, Bonkenhaveweg en Van Isselmudenstraat en vervangende nieuwbouw.