Naoberschap in Sint-Jansklooster

18-4-2018

Deze hofwoningen passen in de visie op samen wonen en samen zorgen. Buren zien naar elkaar om.

 

Wetland Wonen werkt samen met verschillende partijen aan een nieuwbouwproject voor Sint-Jansklooster. Uitgangspunt voor het plan is ‘noaberschap’: buren die naar elkaar omzien.

 

In Sint-Jansklooster is behoefte aan nieuwe huisvesting voor ouderen. Om goed te weten wat zij belangrijk vinden, heeft Wetland Wonen hun woonwensen onderzocht. Daaruit blijkt dat mensen graag willen blijven wonen in het dorp waar ze zich thuis voelen, het liefst zelfstandig. Ze wonen graag dichtbij voorzieningen in een vriendelijke, groene omgeving. Hulp en contacten regelen ze het liefst zelf. Met het project ‘Herstructurering Molenbuurt – Monnikenweg’ in Sint-Jansklooster speelt Wetland Wonen in op deze woonwensen.

 

Actieve samenwerking

Het plan is in samenspraak met de gemeente Steenwijkerland en bewoners ontwikkeld. Een klankbordgroep heeft meegedacht en meegepraat over het project. Daarin zaten mensen van de Huurdersvereniging Zwartewaterwiede en van de bewonerscommissie van de betreffende wijk. Ook de werkgroep seniorenhuisvesting Sint-Jansklooster en Plaatselijk Belang waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

 

14 hofwoningen

Het plan is inmiddels uitgewerkt in een plan voor de bouw van 14 nieuwe hofwoningen voor ouderen. De woningen liggen dichtbij de supermarkt en hebben zicht op elkaar. Ze bestaan uit twee verdiepingen, maar door er zelf een slaapkamer bij te bouwen of een lift te plaatsen, kun je er lang wonen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en worden bijvoorbeeld vergunningen aangevraagd. Voor de zomervakantie van dit jaar vindt een tweede informatiebijeenkomst plaats waar de definitieve tekeningen getoond worden.

 

De bouw start naar verwachting na de zomer van 2018.