Marcel Timmerman's blog

18-4-2018

Duurzaamheid heeft een prijs ... De vraag is: wie betaalt het?

 

Duurzaamheid is eenzelfde soort containerbegrip aan het worden als leefbaarheid. De eerste vraag is dus: waar hebben we het eigenlijk over?

 

Als het gaat om duurzaamheid, gaat het om sociaal duurzaam, in de zin van leefbare buurten, noaberschap, schoon en veilig. En om technisch duurzaam, dat wil zeggen energiezuinig, milieuvriendelijk en makkelijk in gebruik. Maar ook om economisch duurzaam, wat te maken heeft met betaalbaarheid en renderende investeringen. En last but not least: esthetisch duurzaam in de vorm van een heldere wijkopbouw en een fraaie architectuur van de gebouwen. Ongetwijfeld zijn er nog meer aspecten te vatten onder duurzaamheid.

Met de duurzaamheidsaspecten zoals hierboven beschreven hebben wij als corporatie te maken. En ten aanzien van alle aspecten wordt geacht doelen te zijn gesteld en beleid te zijn geformuleerd.

 

Het lastige is: wat zijn realistische doelen?

‘2050 CO2-neutraal‘ is erg abstract en voor velen van ons nog een ‘ver van mijn bed show’.

‘2021 alle woningen gemiddeld energielabel B’ ligt al wat meer binnen onze tijdhorizon en is daarmee een veel realistischer doelstelling.
Wetland Wonen heeft deze doelstelling nog wat praktischer ingevuld: wij voorzien onze woningen van schilisolatie.

 

Wie gaat dat betalen?
Een andere vraag, die lastig lijkt, maar in feite heel eenvoudig te beantwoorden is, is: wie gaat dat betalen? De inkomsten van Wetland Wonen bestaat voor het overgrote deel uit de maandelijkse huur, opgebracht door de huurder. Oftewel, de huurder betaalt.

 

We zien dat technische ontwikkelingen, vooral in installaties (zonnepanelen, kleinschalige windenergie, lucht-warmte-pompen) nog volop in ontwikkeling zijn. Dat maakt dat investeringen daarin morgen achterhaald kunnen zijn, niet in verhouding staan tot de besparing in energie, milieu en geld en de toepassingen niet uitblinken in gebruiksgemak. De huurder betaalt voor iets wat (nog) niet (optimaal) functioneert. Dat past niet bij onze kernwaarden, zinvol en actief rentmeesterschap. Vanuit ons rentmeesterschap is het toepassen van snel achterhaalde techniek niet wenselijk.

 

Blijvend betaalbaar
Dat betekent niet dat wij als Wetland Wonen “niets” doen. Wat we doen, doen we weloverwogen en niet vanuit de “hype”, maar vanuit het lange termijn belang voor onze huidige en toekomstige huurders, zodat de prijs betaalbaar is en blijft.