Huurdersvereniging Zwartewaterwiede, de gemeente Zwartewaterland en Wetland Wonen ondertekenen convenant

25-2-2016


De gemeente en Wetland Wonen willen dat alle bewoners van Zwartewaterland goed wonen en goed kunnen blijven wonen. Op maandag 22 februari hebben woningcorporatie Wetland Wonen, huurdersvereniging Zwartewaterwiede en de gemeente Zwartewaterland daartoe een convenant ondertekend. Woningvoorraad, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg nemen in dit convenant een centrale plaats in.

 

Woningvoorraad

Het uitgangspunt voor de woningvoorraad is dat de verhouding tussen (sociale) huur en koop in de gemeente voldoet aan de behoefte. In 2016 voert de gemeente Zwartewaterland als onderdeel van de nieuwe woonvisie een woonbehoefteonderzoek uit. Uit dit onderzoek moet blijken of aanpassing van de sociale woningvoorraad nodig is.

 

Duurzaamheid

De opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen is een actueel thema. De gemeente Zwartewaterland en Wetland Wonen onderzoeken de mogelijkheid van een pilot voor het toepassen van zonnepanelen op huurwoningen vanaf 2017.

Daarnaast heeft Wetland Wonen de doelstelling om in 2020 90% van de woningvoorraad van schilisolatie te hebben voorzien.

 

Leefbaarheid

In Zwartewaterland worden nieuwe woonwijken gerealiseerd. De aandacht voor de bestaande wijken is net zo belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders blijft daarom krachtig inzetten op het behouden van voorzieningen en een goed beheerde openbare ruimte. Sinds 2010 stimuleert de gemeente particuliere initiatieven onder de noemer van “Samen Actief”. Voor de stimulering van plannen en initiatieven uit de samenleving heeft Wetland Wonen het WIKA Fonds opgericht.

 

Wonen en zorg

De gemeente en Wetland Wonen willen dat alle bewoners van Zwartewaterland goed wonen en goed kunnen blijven wonen, ook kwetsbare bewoners. Mede door de drie decentralisaties in de zorg, het langer thuis blijven wonen van ouderen, de economische crisis en een toegenomen toestroom van statushouders zien partijen een toenemende opgave op het sociaal‐maatschappelijke vlak.

 

 

 

Voor nadere informatie:

Alieke Landsman, communicatieadviseur gemeente Zwartewaterland, T 038 – 385 3148 / 06 42664408