Een pleidooi voor nabuurschap. Overeenkomst woningbouwproject Sint Jansklooster getekend

19-1-2017

Wethouder Bert Dedden en directeur Marcel Timmerman van Wetland Wonen hebben de overeenkomst getekend voor de bouw van 14 Hofwoningen in Sint Jansklooster.

Deze 14 woningen passen in de visie die Wetland Wonen heeft op samen wonen en samen zorgen ‘Een pleidooi voor Nabuurschap’. Het is in co-creatie met gemeente Steenwijkerland en diverse ‘bewonersgroepen’, vertegenwoordigd in een klankbordgroep, ontwikkeld. 

 

 


Een pleidooi voor nabuurschap
In de visie haakt Wetland Wonen in op de wensen van bewoners in kleine kernen. Uit onderzoek blijkt dat mensen graag in de dorpen willen blijven wonen waar ze zich thuis voelen. Men wil graag dichtbij voorzieningen wonen, zelfstandig wonen en hulp en sociale contacten naar behoefte kunnen regelen. Tot slot woont men het liefst in een vriendelijke, groene omgeving. Het totale project ‘Herstructurering Molenbuurt – Monnikenweg’, wat in totaal om circa 34 woningen gaat, is binnen deze visie ontwikkeld.

Veel draagvlak
Samen met de gemeente Steenwijkerland en de klankbordgroep waarin Plaatselijk Belang, de bewoners commissie, de huurdersvereniging Zwartewaterwiede en de seniorenwerkgroep plaats in hebben, is het plan ontwikkeld. Het totale gebied wordt van 2017-2022 fasegewijs ontwikkeld. Op het nu braakliggende terrein komen de eerste 14 Hofwoningen voor m.n. ouderen. Deze compacte eengezinswoningen zijn eenvoudig levensloopbestendig te maken. Er kan indien nodig een huislift aangebracht worden. Daarna worden er 19 woningen gesloopt. De bewoners zijn hiervan eind vorig jaar op de hoogte gebracht. Op deze locatie komen dan nog eens circa 20 rijwoningen.

De gemeente Steenwijkerland zal investeren in het openbaar gebied. Er is veel draagvlak in Sint Jansklooster voor het plan.

 

 

Planning
Wetland Wonen, TWA Architecten en de klankbordgroep gaan nu verder het plan tot in detail uitwerken. Het plan gaat vervolgens de planologische procedures in. Naar verwachting zal dit eind 2017 afgerond zijn. Rond de jaarwisseling 2017-2018 zou dan met de bouw gestart kunnen worden. Vervolgens wordt de oplevering van de eerste 14 woningen eind 2018 verwacht. Daarna zullen de 19 woningen gesloopt worden.

De bewoners, inwoners van Sint Jansklooster en overige belangstellenden, zullen o.a. door middel van bijeenkomsten op de hoogte gehouden worden.

Op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijft u zich dan in voor onze algemene nieuwsbrief.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.