Blog Marcel

22-10-2018

Nog niet zo lang geleden hielden we in een van de dorpen in ons werkgebied een proef om te stimuleren dat mensen naar elkaar omkijken. Hiervoor gebruikten we ‘domotica’, oftewel automatiseringsoplossingen voor een betere kwaliteit van wonen en leven. De proef was geen succes. Volgens de bewoners voegde domotica niets toe, want “we kennen en helpen elkaar al.” Goed noaberschap, zorgen voor en om elkaar, is gelukkig in ‘onze’ dorpen en steden nog vanzelfsprekend.

 

Toch merken wij ook dat er in de regio ontwikkelingen zijn, waardoor dit noaberschap minder vanzelfsprekend wordt. Jongeren trekken weg voor studie en werk, waardoor dorpen langzaam vergrijzen. Al eerder merkte ik op dat ook op andere manieren de samenstelling van dorpen, buurten en wijken verandert. Ouderen willen en (deels) moeten langer thuis blijven wonen. En als corporatie huisvesten we vooral mensen die het moeilijk hebben. Dat maakt dat buurten eenzijdiger van bewonerssamenstelling worden. Dat dreigt een scheiding tussen wijken in de hand te werken. En dat moeten we niet willen.

 

Gelukkig is er een maatschappelijk ontwikkeling gaande die deze (dreigende) tweedeling wil tegengaan. Dit staat bekend als ‘inclusief wonen’. Dat is het streven naar ‘gemengde’ wijken, met jonge en oude bewoners, met bewoners van koopwoningen en van huurwoningen, enz. Buurten ook waar men elkaar kent en helpt waar nodig en gewenst. Het is een beweging van, voor en door bewoners, die mensen bij elkaar brengt (letterlijk en figuurlijk) en die best een zetje in de rug kan gebruiken.

 

In de Kop van Overijssel willen Sociaal Werk De Kop, zorgorganisaties Noorderboog, Oude en Nieuwe Land en Stichting J.P. van den Bent, de gemeente Steenwijkerland en wijzelf dat zetje geven. Niet door zelf de organisatie ter hand te nemen, maar door de helpende hand te bieden – door bewoners(groepen) te faciliteren. Soms simpel door de weg te wijzen. Hoe mooi is dat?