Blog Marcel Timmerman

19-7-2019

Onlangs hebben we ons nieuwe beleidsplan vastgesteld met de titel ‘In verbinding’. Een titel waarmee we willen aangeven dat de huidige woonopgaven niet door een enkele organisatie of instelling opgelost kunnen worden. Een titel ook die ons belang onderstreept om te weten wat onze klanten belangrijk vinden.

 

De woonopgaven gaan verder dan ‘gewoon’ een woning bouwen, onderhouden en verhuren. Een steeds groter deel van onze klanten vraagt extra aandacht. Ook op terreinen waarop wij als corporatie niet of minder goed toegerust zijn. Daarom is het in verbinding staan met andere organisaties die actief zijn in het maatschappelijk middenveld steeds belangrijker, zelfs een ‘must’. Het bundelen van krachten, in de vorm van expertise en middelen, is van groot belang om onze wijken divers en leefbaar te houden.

 

Weten wat onder onze klanten leeft

Evenzeer staat ‘In verbinding’ voor: weten wat er onder onze klanten leeft. Daarom gaan we bijvoorbeeld meer wijkgericht werken. Ook zorgen we ervoor dat onze klanten ons makkelijker kunnen bereiken, bijvoorbeeld via een digitaal klantportaal.

 

We gaan in gesprek

Wij menen te weten waar onze opgaven op het gebied van wonen liggen. We hebben ons doelen gesteld. We kunnen die niet alleen realiseren. We hebben de hulp nodig van anderen. We gaan daarom in gesprek met onze klanten en andere organisaties over hoe zij ons daarbij kunnen helpen. We nodigen onszelf binnenkort graag uit…