Blog Marcel

10-1-2019


Investeren in de noordelijke kernen van de gemeente Steenwijkerland

Wetland Wonen gaat er samen met de gemeente voor zorgen dat er voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen in de noordelijke kernen van de gemeente Steenwijkerland blijven. Dat doen we onder meer door in 2020 bijna 150 sociale huurwoningen over te nemen van collega-corporatie Woonconcept. Daarnaast helpt de gemeente bij het vinden en beschikbaar stellen van locaties voor nieuwe sociale huurwoningen. De nieuwbouw zal de komende jaren naar verwachting plaatsvinden in onder meer Kuinre, Oldemarkt, Scheerwolde en Willemsoord. Het afgelopen jaar is er door alle betrokkenen hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

 

Maatwerk
Hoewel het niet om grote aantallen zal gaan, is het voor een dorp van groot belang dat er nieuwe woningen worden gebouwd. Daarbij is het belangrijk om te kijken hoe groot de behoefte is; nu, maar vooral ook in de toekomst. En naar de aard van de behoefte. Vaak is er vooral behoefte aan woningen die beter aansluiten bij specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en (andere) kleine huishoudens. Onze ervaring is  dat juist in kleine(re) kernen maatwerk belangrijk is.

 

Versterken leefbaarheid
Nieuwbouw kan de leefbaarheid van een dorp versterken. Maar een goede leefbaarheid in een dorp  is niet alleen afhankelijk van woningbouw. Een actieve bevolking en een bruisend verenigingsleven dragen daar evenzeer aan bij. Ook het vertrek van inwoners, met name jongeren, uit een dorp is lang niet altijd tegen te gaan door de bouw van nieuwe woningen. We weten dat andere factoren vaak een belangrijkere rol spelen, zoals werk en (vervolg)onderwijs. De komende jaren gaan we in overleg met de dorpen om te kijken wat nodig en mogelijk is en welke bijdrage Wetland Wonen kan leveren om de leefbaarheid van de noordelijke dorpen te versterken.

 

Verduurzaming
We gaan ook kijken wat nodig is om de bestaande sociale huurwoningen te verduurzamen. Veel woningen zijn al goed geïsoleerd. We gaan onderzoeken welke ingrepen en investeringen we moeten doen om deze woningen in 2050 CO2-neutraal te laten zijn.

Kortom, we stropen onze mouwen op om ook in de toekomst in de noordelijke kernen te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen. Samen met de gemeente, zorgorganisaties en de inwoners dragen we bij aan leefbare kernen!