Bijzondere, leefbare kernen

17-4-2018

Dat is de titel van de nieuwe kernvisies. Ontwikkeld met de gemeente Zwartewaterland en Steenwijkerland.

 

Hoe ontwikkelen de kernen in Zwartewaterland en Steenwijkerland zich? Wat draagt Wetland Wonen hieraan bij?
De wereld verandert; ontwikkelingen in regelgeving, demografie en woonwensen volgen elkaar snel op. De inhoud van de kernvisies  is vastgesteld samen met de Huurdersvereniging Zwartewaterwiede en beide gemeentes. 
Het uitvoeren doen we niet alleen, we werken samen met vele partners.

 

Leefbaar, duurzaam, beschikbaar en betaalbaar

De vorige kernvisies kwamen tot stand in een turbulente periode waarin de verhuurdersheffing werd geïntroduceerd en de Woningwet werd herzien. Onze blik keerde daardoor ietwat naar binnen en investeringen werden zeer kritisch onder de loep gelegd. In 2015 herijkten we onze kernvisies omdat de blik weer meer naar buiten kon. Inmiddels is de blik volop naar buiten gekeerd en zien we investeringen in onze woningen juist als een noodzaak om toekomstbestendig te blijven. Dat vroeg om de ontwikkeling van nieuwe kernvisies waarvan het resultaat hier

Wilt u een papieren versie ontvangen? Mailt u dan naar g.lewerissa@wetlandwonen.nl.