Beperkte huurverhoging van 0,3%

13-4-2017

Per 1 juli 2017 verhoogt Wetland Wonen de huurprijzen met 0,3%. Ons beleid is er op gericht de huren betaalbaar te houden.

 

Het beleid van Wetland Wonen is er op gericht de huren betaalbaar te houden voor onze huurders waarbij driekwart van onze woningvoorraad onder de aftoppingsgrenzen[1] voor huurtoeslag blijft. Wat ons beleid ten aanzien van de huurprijsbepaling beïnvloedt zijn onzekerheden zoals de jaarlijks wijzigende WOZ-waarden, gewijzigde energie-indexen en het wijzigend kabinetsbeleid.
Toch hebben we besloten de huren beperkt te laten stijgen met 0,3%.

Wettelijk kader
De minister heeft bepaald dat de totale huursom van een corporatie in 2017 niet meer mag stijgen dan 1,3%. Daarnaast moeten woningcorporaties sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de passendheidsnorm. Aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag mogen zij geen hoge huren vragen. 95% van de woningen die zij toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag moet een kale huur onder de aftoppingsgrens hebben.

 

De overheid heeft de normen voor passend toewijzen als volgt vastgesteld (2017):

                                         Inkomen tot en met                       Maximale netto huurprijs
1 persoon                           € 22.200                                              € 592,55
2 personen                        € 30.150                                              € 592,55 
3 of meer personen         € 30.150                                              € 635,05

 

[1] De aftoppingsgrens is de maximale huurprijs die huurders, die recht hebben op huurtoeslag, mogen betalen.