Beperkte huurverhoging per 1 juli 2018

26-4-2018

Wetland Wonen voert op 1 juli 2018 een beperkte huurverhoging door en maakt geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor huurders is de huur een grote kostenpost. Met de aandacht die Wetland Wonen daarvoor heeft is het percentage voor de meeste huurwoningen daarom vastgesteld op inflatieniveau, te weten 1,4%.

 

Woonlastenonderzoek in voorbereiding

Voor een aantal woningen, ongeveer 350, wordt dit jaar eenmalig een hogere huurverhoging van in totaal 2,4% doorgevoerd. Bij deze woningen wordt, dit en volgend jaar, de schilisolatie van de huizen verbeterd.
‘Dit past in ons duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid en energiebesparing staan hoog op onze agenda. Goed voor de huurders nu en voor in de toekomst.
Net als andere huurders in het verleden, betalen deze huurders mee aan de verbetering van hun woning’, aldus Marcel Timmerman (directeur Wetland Wonen)'. 'Dit levert voor de huurder, naast een beter wooncomfort, ook een besparing op de energiekosten op’. Het advies van de Huurdersvereniging Zwartewaterwiede wordt daarmee gevolgd.

 

Tegelijkertijd wil Wetland Wonen voor de langere termijn onderzoeken welk huurprijsbeleid gevolgd zou moeten worden, waarbij recht wordt gedaan aan de kwaliteit van de woning én waarbij zo weinig mogelijk huurders  betalingsproblemen krijgen. Daarom wordt dit jaar in samenwerking met de Huurdersvereniging een woonlastenonderzoek uitgevoerd.

 

Wettelijke huurverhoging
De overheid stelt jaarlijks de kaders voor de huurverhoging op. In 2018 geldt dat de totale huursomstijging over 2018 2,4% mag zijn (inflatie + 1%). De maximale huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot en met

€ 41.056 mag 3,9% zijn en voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056, 5,4%.