Begroting 2019 vastgesteld

10-1-2019

 

‘Toekomstgericht én toekomstbestendig’ is de titel van ons jaarplan 2019. We bereiden ons voor op de overname van woningen van onze collega Woonconcept in de noordelijke kernen van Steenwijkerland en op de nieuwbouw in die kernen. Ook gaan we verder met het professioneler maken van onze organisatie. Hiermee houden we een gezonde basis voor een sterk Wetland Wonen – nu en in de toekomst. We blijven daarbij steeds handelen vanuit onze kernwaarden ‘betrokken’, ‘actief rentmeesterschap’ en ‘zinvol’.