Leefbaarheid

Wetland vindt het belangrijk dat naast de woning ook de woonomgeving prettig is. Daarom willen we bijdragen aan aan het leefbaar houden (en maken) deze omgeving door te investeren in veiligheid in en om de woning en in het realiseren en behouden van vitale voorzieningen in de kleine kernen. Met onze maatschappelijke partners staan wij voor een leefbaar en duurzaam platteland.

 

Het versterken/behouden van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid is deels ook de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Uiteindelijk weten zij als geen ander wat er nodig is in hun wijk/buurt. Initiatieven die de leefbaarheid op kernniveau versterken wil Wetland Wonen graag ondersteunen. Om die reden is het WIKA fonds opgericht. WIKA staat voor Wetland In de Kern Aanwezig. Alle informatie over het WIKA fonds vindt u hier.