Samenwerking

We willen onze huurders een zo prettig mogelijke leefomgeving bieden. Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met verschillende partijen zoals gemeenten en zorgpartijen. Samen werken we bijvoorbeeld aan betaalbaarheid van het wonen, het voorkomen van schulden en wonen met zorg in de buurt.

Belangenorganisaties

In onze gemeenten vinden we veel organisaties die opkomen voor de belangen van specifieke doelgroepen of dorpen. We willen graag weten wat er binnen die groepen speelt om de juiste dingen te doen. We hebben daarom regelmatig contact met onder andere plaatselijk belangenverenigingen, ouderenorganisaties en de VAC (Adviescommissie Wonen).

Collega-corporaties

Met corporaties in ons werkgebied werken we samen aan de uitvoering van onze prestatieafspraken. Dat doen we in de gemeente Steenwijkerland actief met Woonconcept. In Zwolle komen we onze collega’s tegen in het Zwols Concilium en bij De Woningzoeker.

Gemeenten

De gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle zijn belangrijke partners. Samen met hen werken we elk jaar aan voldoende, betaalbare en energiezuinige woningen. We kijken ook wat we samen kunnen doen om schulden bij huurders te voorkomen of hoe we bewoners bewuster kunnen maken van hun energieverbruik en de besparingsmogelijkheden die er zijn. Met de gemeenten leggen we afspraken hierover samen met de huurdersvereniging vast in prestatieafspraken.

  • Prestatieafspraken met gemeente Steenwijkerland.
  • Prestatieafspraken gemeente Zwartewaterland.
  • Prestatieafspraken gemeente Zwolle

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

De Huurdersvereniging Zwartewaterwiede vertegenwoordigt alle huurders van Wetland Wonen. Zij komen op voor hun belangen. Ze zorgen ervoor dat ons beleid en onze plannen zo goed mogelijk aansluiten op wat goed is voor de huurders. Een van de manieren waarop zij dat doen is door samen met de gemeente en met ons prestatieafspraken te maken. In onze samenwerkingsovereenkomst met en de huurdersvereniging staat waarover wij elkaar spreken en welke rol de huurdersvereniging heeft.

  • Samenwerkingsovereenkomst tussen Wetland Wonen en Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Welzijnsorganisaties

Fijn wonen gaat niet alleen om het hebben van een huis. Het heeft ook te maken met jezelf goed voelen en onderdeel voelen van een samenleving. We werken daarom samen met verschillende welzijnsorganisaties zoals Sociaal Werk de Kop, Stichting De Meente en Welzijn Zwartewaterland.

Zorgorganisaties

Ook als je ouder wordt of een beperking hebt, wil je fijn kunnen wonen. We werken daarvoor samen met onder andere Frion, IJsselheem, JP van den Bent , Philadelphia Zorg en Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Meer informatie over:
Huurdersvereniging Zwartewaterwiede