Missie en visie

Wij zijn Wetland Wonen, een woningcorporatie in Noordwest-Overijssel. Wij verhuren woningen aan mensen die vanuit financiële of maatschappelijke redenen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Dit doen wij in de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Wij zijn continu in ontwikkeling. We verhuren woningen, bouwen nieuwe woningen, onderhouden en renoveren onze bestaande woningen en verkopen soms woningen. Dat alles om ervoor te zorgen dat er voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en geschikte sociale huurwoningen beschikbaar zijn in ons werkgebied. Wat dat concreet betekent hebben we uitgewerkt in ons portefeuilleplan.

Voor ons is een huis meer dan een dak boven het hoofd: het is een thuis. Een prettige woonomgeving is daarbij minstens zo belangrijk. Samen met huurders, partners en gemeenten werken we aan nette en veilige buurten en een aantrekkelijke woonomgeving voor alle doelgroepen. We kijken daarbij naar de mogelijkheden om verschillende generaties, achtergronden en mensen met en zonder ondersteuningsbehoefte samen te laten wonen. Zij kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen waar nodig. Zo kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in een fijne en levendige woonomgeving die we met elkaar maken.

Ons merkhuis

Hoe wij ons werk doen

Onze visie is gebaseerd op onze kernwaarden ‘Actief Rentmeesterschap’, ‘Zinvol’ en ‘Betrokken’. Onze kernwaarden houden ons scherp en alert. Zijn steeds het uitgangspunt bij het maken van keuzes. En beschrijven hoe wij ons werk doen.

Actief rentmeesterschap

Wij verhuren, bouwen, onderhouden en renoveren onze woningen op een duurzame manier. Wij staan voor wat we doen. We kijken naar nu en morgen, maar onze blik ligt veel verder vooruit. We willen het morgen nog beter doen dan vandaag. Wij vinden de balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. 

Zinvol

Wij geven invulling aan onze volkshuis-vestelijke kerntaak. Ons handelen is gericht op het toevoegen van waarde en het voorzien in de behoefte van onze huurders en belanghouders. Maatschappelijke behoeften en wettelijke eisen veranderen. Onze diensten en dienstverlening passen zich steeds opnieuw aan. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen deze actief naar onze organisatie. 

Betrokken

Wij investeren in een goede relatie met onze huurders, belanghouders en samenwerkings-partners. Samen maken en realiseren we plannen. Wij stimuleren samenwerking, nemen verantwoordelijkheid voor eigen werk en houden rekening met de effecten van ons handelen op anderen. Wij stropen graag onze mouwen op. Leven ons in en hebben respect en waardering voor een ieders zienswijze. Wij zijn betrokken, binnen professionele grenzen.

 

Kerncompetenties

Onze kerncompetenties ‘Wij zijn klantgericht’ en ‘Wij werken samen’ omschrijven onze kernvaardigheden. Ze dragen bij aan het realiseren van onze missie, sluiten aan bij onze kernwaarden en spelen in op de behoeften van onze huurders en belanghouders. We gebruiken onze kerncompetenties om onze strategie en doelen te realiseren.

Wij zijn klantgericht

Aanspreekbaar: bij Wetland Wonen gaan we graag het gesprek aan. Wij spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden.
Betrouwbaar: bij Wetland Wonen maken we afspraken en komen we deze na. En als dit even niet lukt zijn we daar eerlijk over. 
Open: bij Wetland Wonen zijn we open over wat we doen en de keuzes die we maken. 
Betrokken: bij Wetland Wonen staan we in verbinding met onze huurders en belanghouders. Wij vinden het fijn te weten wat er speelt bij onze huurders en belanghouders. Dat maakt ons wendbaar, want we gaan uit van mensen en niet van regels.

Wij werken samen

Bij Wetland Wonen vinden we het belangrijk om samen op te trekken met collega’s, huurders, belanghouders en samenwerkingspartners. Plannen zijn nog beter als we ze samen maken en realiseren.

Zo staan we in verbinding met partners in het maatschappelijk middenveld (zorg- en welzijnsinstellingen) en met gemeenten (via o.a. prestatieafspraken), maar ook met bouwondernemers met wie we lange termijn verbintenissen zijn aangegaan én met onze huurders, via gebiedsgericht werken en de belangrijke positie die we de huurdersvereniging toekennen.

Meer informatie over:
Wij zijn Wetland Wonen Organisatie Governance (jaarverslagen, beleid) Werken bij