Publicaties

Beleidsstukken

Beleidsplan Wetland Wonen 2023-2026
Beleidsplan Wetland Wonen 2019-2022
Inkoopbeleid
Presentatieafspraken 2023-2027, Steenwijkerland
Presentatieafspraken 2022-2024, Zwartwaterland
Presentatieafspraken 2021-2023, Zwolle

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Publicatieplicht volkshuisvesting 2022
Formulier publicatieplicht volkshuisvesting jaarrekening 2022
Jaarverslag 2021
Publicatieplicht volkshuisvesting 2021
Formulier publicatieplicht volkshuisvesting jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020
Publicatieplicht volkshuisvesting 2020
Formulier publicatieplicht volkshuisvesting jaarrekening 2020

Raad van Commissarissen

Reglement Auditcommissie
Reglement Raad van Commissarissen
Rooster van aftreden Raad van commissarissen

Samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst Wetland Wonen en Huurdersvereniging Zwartewaterwiede

Statuten en reglementen

Inkoopvoorwaarden
Inkoopvoorwaarden bijlage
Integriteitcode
Klokkenluidersregeling
Procuratieregeling
Reglement geschillencommissie
Sociaal statuut

Overig

Visitatierapport 2016-2019
Visitatierapport 2016-2019 bestuurlijke reactie
Visitatierapport 2012-2015