Geen objecten gevonden

Samen met gemeente Zwartewaterland ondertekenen we een overeenkomst voor 45 sociale huurwoningen bij De Meente

Publicatiedatum: 20-07-2022

Van links naar rechts: Jan van der Poel (Wethouder Wonen, Cultuur en Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland), Harrie Rietman (wethouder RO/ Vrijetijdseconomie en vitaal platteland gemeente Zwartewaterland), Marcel Timmerman (directeur-bestuurder Wetland Wonen) en Henk Wittingen (ontwikkelingsmanager Wetland Wonen) met de anterieure overeenkomst voor de nieuwbouw bij De Meente. Fotograaf: Jan Mateboer.

Woningcorporatie Wetland Wonen en gemeente Zwartewaterland ondertekenden woensdag een overeenkomst voor de bouw van 45 sociale huurwoningen bij woon-, zorg- en dienstcentrum De Meente in Genemuiden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verleent de gemeente haar medewerking aan de procedure voor een afwijking van het huidige bestemmingsplan. Daarmee komt de nieuwbouw een stap dichterbij. Naar verwachting begint de bouw in het najaar van 2023. De eerste woningen zijn dan in 2024 gereed.

Het nieuwbouwplan

Het nieuwbouwplan bestaat uit twee fases. Eerst bouwt Wetland Wonen 22 appartementen aan de Prins Willem Alexanderstraat. Daarna maken de bestaande zorgwoningen aan de Dorus Rijkersstraat plaats voor 23 appartementen aan de Jan van Arkelstraat en Dorus Rijkersstraat. De twee fasen worden met elkaar verbonden door een ontmoetingstuin en de herinrichting van de buitenruimte. Aan de Prins Willem Alexanderstraat, aan de zuidkant van het zorggebouw, komen op het terrein van Wetland Wonen 30 nieuwe parkeerplaatsen. 

Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden.
Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden. ©LKSVDD Architecten.

Doelgroep

De nieuwe woningen worden straks regulier bewoond. Marcel Timmerman, directeur-bestuurder Wetland Wonen: “Met de bouw van deze moderne en betaalbare huurappartementen bieden we meerdere doelgroepen de kans op zelfstandig wonen in een beschermde omgeving. Denk aan senioren, licht hulpbehoevende ouderen, bewoners met een beperking en jongeren. Wel hebben we met de gemeente afgesproken dat woningzoekenden van 55 jaar en ouder voorrang krijgen bij de toewijzing van deze appartementen.”

“Bewoners wonen straks zelfstandig, maar kunnen eenvoudig zorg vanuit woonzorgconcern IJsselheem inkopen. Ook kunnen ze de voorzieningen in De Meente gebruiken, zoals de dagelijkse activiteiten, de maaltijdservice en het winkeltje om de hoek. We realiseren levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Zo houden we rekening met de breedte van deur, drempelloze vloeren en draairuimte voor rolstoelen en rollators.”

Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden.
Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden. ©LKSVDD Architecten.

Onderdeel van Genemuiden

“De Meente is een vertrouwde ontmoetingsplek voor inwoners van Genemuiden. Ook bij de realisatie van het nieuwbouwplan willen we graag inwoners van Genemuiden betrekken. We houden dit najaar een informatiebijeenkomst waarop we met inwoners in gesprek gaan over dit  nieuwbouwplan”, zegt Marcel Timmerman.

Het vervolgproces

Wetland Wonen vraagt binnenkort de omgevingsvergunning aan voor de realisatie van de eerste fase. Dit is het formele startsein van de procedure die ongeveer een half jaar duurt. De gemeente beoordeelt de stukken en stelt een ontwerpbeschikking op. Die ligt daarna zes weken ter inzage. Na het beantwoorden van eventuele zienswijzen verleent de gemeente dan de omgevingsvergunning. Die wordt gepubliceerd in de Stadskoerier en op overheid.nl. Daarna volgt de beroepstermijn van zes weken. Als er geen beroep is ingesteld, treedt de omgevingsvergunning een dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk in werking.

Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden.  ©LKSVDD Architecten.
Voorlopige impressie van de eerste nieuwbouwfase bij De Meente, waarin Wetland Wonen 22 appartementen bouwt aan de Prins Willem Alexanderstraat in Genemuiden. ©LKSVDD Architecten.

Verhuur

De appartementen worden pas tijdens de bouw te huur aangeboden. Wie voor de nieuwe appartementen in aanmerking wil komen, moet zijn ingeschreven op De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl). Belangstellenden kunnen dat nu alvast doen.

Deel deze pagina

Deel deze pagina