Geen objecten gevonden

Passende, betaalbare én duurzame sociale huurwoningen in Steenwijkerland

Publicatiedatum: 26-01-2023

V.l.n.r. Willem Sommer, voorzitter van huurdersvereniging De Veste, Wethouder Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland, Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept, Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen, Jaap Koning, bestuurslid huurdersvereniging Zwartewaterwiede en Miriam de Boer, voorzitter van huurdersvereniging Zwartewaterwiede zetten hun handtekening onder de Prestatieafspraken Steenwijkerland 2023 – 2027.

Bijdragen aan de bouwopgave. Zorgen voor betaalbaarheid. Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad. Realiseren van wonen met zorg. Huisvesten van bijzondere doelgroepen én investeren in leefbaarheid. Dát zijn de thema’s in de Prestatieafspraken die de gemeente Steenwijkerland, Wetland Wonen, Woonconcept en hun huurdersverenigingen Zwartewaterwiede en De Veste voor de jaren 2023 – 2027 hebben gemaakt. Aan de basis van de Prestatieafspraken – die op donderdag 26 januari 2023 werden ondertekend – ligt de Woonagenda Steenwijkerland 2022 – 2026.

Méér sociale huurwoningen

Er moeten veel nieuwe, duurzame woningen worden bijgebouwd om ook in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Zowel in Steenwijk als in de omliggende kernen. Wethouder Melvin Smit: ‘Met elkaar hebben we afgesproken, dat de woningcorporaties voor het einde van 2027 ten minste 160 nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen. In diverse kernen. Daarnaast kijken we waar nog meer mogelijkheden zijn voor sociale huur. Uit ons woningmarktonderzoek weten we dat daar behoefte aan is. Daarom hebben we met elkaar afgesproken om versneld te gaan bouwen. Wat ons betreft gaat de schop dan ook zo snel mogelijk in de grond.’

Bijdragen aan leefbare wijken

‘Het is belangrijk dat wij goed samenwerken, met elkaar én met bewoners. Voor een bewoner is het om het even, wie wat doet. Die wil gewoon wonen in een fijn en betaalbaar huis, in een fijne buurt en wijk. Met toegang tot de juiste voorzieningen’, meent Marcel van Halteren, directeur-bestuurder van Woonconcept. ‘Wij moeten daar met elkaar voor zorgen, zo goed we dat kunnen.’
Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen vult aan: ‘Alleen samen kunnen we werken aan een fijne woonomgeving. We moeten hiervoor weten wat er leeft in een wijk. Dit doen we door steeds beter samen te werken met professionals. Ook zijn we steeds vaker aanwezig in de wijken en in gesprek met bewoners. Zo stemmen we onze activiteiten af op de behoefte van bewoners.’

Zorgen voor betaalbare woningen  

Naast extra woningen staat betaalbaarheid hoog op de agenda van alle partijen. Juist in deze tijd is het belangrijk om woonlasten zo laag mogelijk en voorspelbaar te houden. De corporaties bieden voldoende betaalbare woningen aan en bieden samen met de gemeente ondersteuning aan huurders die financieel in de knel komen. Bijvoorbeeld via initiatieven als de VoorzieningenWijzer.

Verder verduurzamen van sociale huurwoningen

In de komende jaren werken de corporaties ook aan het vuinige installaties en zonnepanelen. Dat is fijner wonen voor de bewoners. Het energieverbruik gaat omlaag. En we werken aan een beter milieu’, vertelt Marcel Timmerman van Wetland Wonen. ‘We zetten ons in om over 5 jaar geen woningen meer te verhuren met een laag energielabel E, F of G’, vult Marcel van Halteren van Woonconcept aan. Niet voor niets was de ondertekening van de Prestatieafspraken in het Infopunt Duurzaam Doen in Steenwijk. Inwoners van Steenwijkerland kunnen bij het infopunt terecht onder andere voor gratis advies om hun woning energiezuiniger te maken.

Deel deze pagina

Deel deze pagina