Nee, Wetland Wonen verricht geen werkzaamheden aan eigendommen van de bewoners en verplaatst geen spullen die eigendom zijn van de bewoners.