• Nee, er zijn geen verplichte materialen. Als u de woning verlaat, controleert de mutatieopzichter of de reparaties deugdelijk zijn uitgevoerd met gebruik van deugdelijke materialen. Is dit het geval dan geeft hij hier akkoord voor. Is dit niet het geval, dan moet u hier alsnog voor zorgen.