• Nee, de maandelijkse bijdrage is een vast bedrag per maand en wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd met de CBS Consumentenprijsindex, tenzij de maandelijkse bijdrage wordt aangepast in verband met de kostendekkendheid.