• Het abonnement kost € 3,50 per maand (prijspeil 2014) en is gebaseerd op de werkelijke kosten van reparaties vallende onder het besluit kleine herstellingen. Dit tarief is in vergelijking met omringende corporaties zeer gunstig. Eenmaal in de drie jaar kan de maandelijkse bijdrage worden aangepast als de bijdrage niet kostendekkend, of te hoog blijkt te zijn. Deze aanpassing moet uiterlijk één maand voor de aanpassing schriftelijk worden aangekondigd.