• Het instapgeld bedraagt 10 maanden abonnementsgeld, dus eenmalig € 35,00 (prijspeil 2014)