• De CPI is een jaarlijks door het CBS vastgesteld percentage waarmee de prijs van bepaalde goederen jaarlijks kan worden verhoogd. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de website van het CBS: www.cbs.nl.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.