• De CPI is een jaarlijks door het CBS vastgesteld percentage waarmee de prijs van bepaalde goederen jaarlijks kan worden verhoogd. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de website van het CBS: www.cbs.nl.