• Wij geven aan dat wij niet komen om het verzoek op te lossen omdat u geen abonnement heeft.
  • Wij bieden u aan direct een abonnement af te sluiten zodat wij u toch kunnen helpen. U bent dan wel instapgeld verschuldigd (zie vraag 11).