• Als u een abonnement heeft afgesloten is er niets aan de hand en repareert de vakman het onderdeel.
  • Als u geen abonnement heeft afgesloten heeft u twee opties

a)            U kunt het abonnement direct afsluiten. U bent dan wel instapgeld verschuldigd. De vakman repareert daarna het onderdeel.

b)           U wilt geen abonnement afsluiten. Wij hebben het recht u voorrijkosten door te berekenen á € 35,00 (prijspeil 2014).