• Het is in de wet (besluit kleine herstellingen) vastgesteld dat de huurder verantwoordelijk is voor het kleinonderhoud aan zijn/haar woning. Wetland Wonen is huurders hierin tegemoet gekomen door geruime tijd deze kosten voor haar rekening te nemen.
  • Veranderende tijden en overheidsmaatregelen hebben ertoe geleid dat Wetland Wonen efficiënter met haar geld moet omgaan, waardoor wij ook in de toekomst kunnen zorgen voor huisvesting van mensen met een kleine portemonnee.