• Het reglement en de brochure Onderhoud ABC zijn in te zien of te downloaden op de website en op te vragen bij Wetland Wonen.