• Het abonnement gaat in op het moment van aanmelding. Het abonnementsgeld wordt vanaf de 1e van de maand geheven. Houdt u er wel rekening mee dat vanwege de benodigde administratietijd uw aanmelding nog niet in ons systeem verwerkt kan zijn. Om deze reden worden alleen urgente reparatieverzoeken direct uitgevoerd, zoals verstoppingen.