• Een bezwaarprocedure is hierop niet van toepassing. Uiteraard kunt u uw abonnement opzeggen met inachtneming van de minimale abonnementsduur van één jaar met daarna een opzegtermijn van één maand.