• Nee, u sluit het abonnement voor minimaal één jaar af. Na dit jaar kunt u het abonnement opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn.