• U kunt het abonnement opzeggen met in achtneming van de minimale abonnementsduur van één jaar met daarna een opzegtermijn van één maand.