• Nee, de deelname is geheel vrijwillig. U mag de werkzaamheden die onder het besluit kleine herstellingen vallen ook zelf (laten) uitvoeren.