Welkom in de Nieuwesluis

Een pagina vol actualiteiten over de wijkvernieuwing in de Nieuwesluis te Zwartsluis

Nieuws van de Buurtvereniging

Buurtvereniging De Nieuwe Sluis kijkt terug op een geslaagde buurtopruimdag.

De tuinopruimdag van zaterdag 12 mei jl., welke was georganiseerd door de Buurtvereniging in samenwerking met Wetland Wonen was een groot succes. Dit was goed te zien aan de inhoud van de afvalcontainers, die Wetland Wonen beschikbaar stelde. Zowel de container aan De Taanderij als aan De Nieuwesluis waren tegen 16.00 uur flink vol!

Op zaterdag 12 mei a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur is er in de wijk De Nieuwesluis een tuinopruimdag.

Het bestuur van buurtvereniging De Nieuwe Sluis bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich geheel belangeloos wil inzetten voor het wel en wee van de bewoners in de buurt, één en ander in de meest ruime zin des woords.

 

De vereniging stelt zich onder meer ten doel:

-het behartigen van de belangen van de leden en tevens de sociale contacten verbeteren.

-het behouden van een buurt waarin iedereen aangenaam kan leven en wonen.

-de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en veranderingen in de buurt.

De buurtvereniging heeft een brief geschreven, gericht aan de buurtbewoners. Klik hier om deze brief te lezen.