Jaarverslag

Ieder jaar publiceren wij ons jaarverslag met daarin overzicht van onze activiteiten en de belangrijkste cijfers.

Het jaar 2022 in beeld

Ook in 2022 zette wij ons in voor fijn wonen. We hebben ons gericht op het nog meer in verbinding staan met onze huurders. In ons jaarverslag lichten we al onze activiteiten uit. Met de illustraties geven we een indruk van ons werk in 2022.

Marcel Timmerman, directeur-bestuurder: "We kijken met gemengde gevoelens terug op 2022. We hadden als samenleving en als woningcorporatie te maken met een grote instroom van vluchtelingen, bouwbeperkingen als gevolg van stikstof en sterk stijgende rente, bouwkosten en energieprijzen. Maar ook met ambities vanuit de overheid: beperkte mogelijkheden voor huurstijgingen, versnelling van nieuwbouw, versnelling van verduurzaming van woningen en extra aandacht voor bijzondere doelgroepen.”

“Ondanks alle grote opgaven hebben we in 2022 nieuwe woningen gebouwd, bestaande woningen verduurzaamd en zijn we dichter bij onze huurders komen te staan. We hebben ons nieuwe beleidsplan opgesteld ‘Ertoe doen!’. Zo gaan we met opgeheven hoofd en strijdvaardig de voor ons liggende opgaven ook dit jaar tegemoet.”

Download het volledige jaarverslag 2022