Vooropname:

Tijdens de vooropname worden alle zaken die verwijderd en/of ter overname kunnen worden aangeboden aan de nieuwe huurder genoteerd op een opname rapport; dit ter beoordeling van de mutatie opzichter.

 

Op het rapport staan tevens de prijzen vermeld die wij u in rekening gaan brengen als wij deze werkzaamheden voor u gaan uitvoeren. De opzichter let tevens op wijzigingen en/of toevoegingen aan of in de woning, door u zelf aangebracht of overgenomen van de vorige huurder. Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Oplevering woning.

 

Eindopname:

Indien tijdens de eindopname blijkt dat de overname niet geregeld is en/of niet alle werkzaamheden vermeld op het opnamerapport zijn uitgevoerd, geeft de opzichter aan welke werkzaamheden op uw kosten nog worden verricht.

 

Als wij akkoord gaan met de oplevering, dan neemt de opzichter de sleutels in. Is dit niet het geval, dan loopt de huur door, tot het moment dat de eindopname akkoord is. Meer informatie kunt u vinden in onze brochure Oplevering woning.

 

Op het eindopname rapport staan de meterstanden vermeld. Deze standen moet u zelf doorgeven aan de betreffende nutsbedrijven.