Wanneer krijg ik de informatie over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli?

Deze informatie krijgt u per brief vóór 1 mei bezorgd.

 

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging. Dit moet u doen vóór 1 juli 2019. U kunt hiervoor een formulier gebruiken van de Huurcommissie. Dat formulier kunt u hier downloaden

Het formulier van de Huurcommissie moet naar ons opsturen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is.

 

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, dan vragen wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de Huurcommissie.

 

Wat is de maximale huurprijs?

Het zogenaamde woningwaarderingsstelsel geeft de kwaliteit van uw huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. U kunt het aantal punten en maximale huurprijs van de woning zelf ook berekenen met behulp van de huurprijscheck van de Huurcommissie. Het woningwaarderingsstelsel geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het geldt niet voor woningen uit de zogenaamde vrije sector. 

 

Sinds 1 oktober 2015 maakt de WOZ-waarde deel uit van het woningwaarderingsstelsel. Uw gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks opnieuw vast. Daarom is de puntenberekening ook elk jaar anders.

 

U kunt een overzicht van uw woningwaardering bij ons opvragen via info@wetlandwonen.nl. Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.

 

Huurtoeslag, formulier altijd terugsturen!

Wetland Wonen geeft de gewijzigde huurbedragen door aan de Belastingdienst voor het vaststellen van de huurtoeslag. Als de Belastingdienst de nieuwe huurgegevens niet kan verwerken ontvangt u een formulier om de nieuwe gegevens door te geven. Let erop dat dit formulier altijd teruggestuurd moet worden.

 

Heb ik nog wel recht op huurtoeslag?

Ja, u behoudt in principe uw recht op huurtoeslag als u in een sociale huurwoning woont (huur tot € 720,42). Als de huurprijs aan het begin van de huurovereenkomst niet boven de huurtoeslaggrens van dat moment uitkomt, blijft de woning een sociale woning. Uw huurtoeslag kan wel wijzigen. Kijk voor meer informatie over de gevolgen voor uw huurtoeslag op de website van de Belastingdienst.

 

Ik kan de huur niet meer betalen

De jaarlijkse huurverhoging geldt voor al onze huurders. Daarop wordt geen uitzondering gemaakt. Kunt u de huur niet (meer) betalen? Neem dan direct contact op met Wetland Wonen. Wij helpen u graag met een (dreigende) huurachterstand.

 

Mijn buren hebben een andere huurprijs

Ook al woont u in precies dezelfde woning als uw buurman of buurvrouw, dan nog kan de huurprijs verschillen. En daardoor kan ook de huurverhoging verschillen. Hoe kan het dat de huurprijs verschilt per woning? Dat kan meerdere redenen hebben:

 • De huren zijn nu gemiddeld hoger dan vroeger. Als uw buren er al langer wonen, zijn zij met een lagere huur begonnen. Als u nu een woning gaat huren, betaalt u de huurprijs van dit moment.
 • Verschil in de kwaliteit van de woning. Zo heeft de ene woning misschien een cv-ketel en betere isolatie dan de andere woning. Ook de WOZ-waarde kan per woning verschillen.
 • Verschil van inkomen. Door een verschil in inkomen kan de ene buurvrouw of buurman in het verleden een hogere huurverhoging hebben gekregen dan de andere (inkomensafhankelijke huurverhoging).
 • Als door de huurverhoging de huurprijs van de woning hoger zou uitkomen dan wij redelijk vinden (de streefhuur), dan wordt de huur bevroren. Dit geldt niet bij de woningen waar we de schilisolatie verbeteren.

 

Beleid Wetland Wonen

De overheid stelt elk jaar de kaders voor de huurverhoging vast. Voor 2019 zijn dit de volgende:

 • De totale huursomstijging over 2019 mag 2,6 procent zijn (inflatie + 1%).
 • Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 42.436,- is de maximale huurverhoging 4,1 procent.
 • Voor huishoudens met een inkomen boven € 42.436,- is de maximale huurverhoging 5,6 procent.

 

Wetland Wonen voert bij de meeste woningen, woonwagens, standplaatsen, garages en carports een inflatievolgende huurverhoging van 1,6 procent.

 

In sommige gevallen is de huurverhoging anders vastgesteld:

 • Bij woningen die wij gaan slopen en waarbij een traject is gestart voor herhuisvesting wordt de huur bevroren.
 • Bij woningen met een huurprijs boven de streefhuur wordt de huur bevroren. De streefhuur is de huur die Wetland Wonen passend vindt voor de woning.
 • Woningen die door de huurverhoging uit zouden komen boven de liberalisatiegrens toppen we af op € 720,42.
 • Bij woningen waarbij de maximaal redelijke huur is bereikt vragen wij de maximaal redelijke huur.

 

Wordt het huurbedrag automatisch aangepast per 1 juli?

Als u ons gemachtigd heeft om de huur maandelijks te incasseren, dan wordt het bedrag per 1 juli automatisch aangepast. Als u de huur zelf overmaakt of u heeft uw bank daarvoor opdracht gegeven, dan moet u ervoor zorgen dat het bedrag wordt aangepast.