Wanneer krijg ik de informatie over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli?

Deze informatie krijgt u per brief vóór 1 mei bezorgd.

 

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen het vastgestelde inkomen is alleen mogelijk als het vastgestelde inkomen hoger lag dan € 44.360,00. U kunt hiervoor het bezwaarformulier gebruiken.

Als u bezwaar wilt maken om een andere reden kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd bij ons indienen. Bezwaren kunnen tot uiterlijk 1 juli aan ons worden verstuurd. Daarna ontvangt u van ons bericht.

 

Als u bezwaar heeft gemaakt betekent dit niet dat u de huurverhoging niet moet betalen. Wij beoordelen het bezwaar, en als het gegrond wordt verklaard krijgt u de teveel betaalde huur terug.

 

Wat betekent maximaal redelijke huur?

Iedere woning heeft een woningwaardering. Bij deze woningwaardering hoort een, wettelijk vastgestelde, maximale huur. Wij zorgen ervoor dat de kale huur nooit boven deze grens komt.

 

Welke woningwaardering hoort bij mijn woning?

U kunt een specificatie van de woningwaardering bij ons opvragen. Dit kan door een mail te sturen naar info@wetlandwonen.nl (vergeet niet het adres te vermelden).

 

Wordt het huurbedrag automatisch aangepast per 1 juli?

Als u ons gemachtigd heeft om de huur maandelijks te incasseren, dan wordt het bedrag per 1 juli automatisch aangepast. Als u de huur zelf overmaakt of u heeft uw bank daarvoor opdracht gegeven, dan moet u ervoor zorgen dat het bedrag wordt aangepast.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.