Het opzeggen van de huur dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor uitsluitend gebruik maken van het huuropzeggingsformulier van Wetland Wonen. Indien er niemand meer in de woning blijft wonen dient het huuropzeggingsformulier door de contactpersoon te worden ondertekend.

Meer informatie kunt u vinden in onze brochure 'Huuropzegging'.

 

Er kan per dag worden opgezegd. De wettelijke opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand. Deze maand gaat in op het moment dan wij  wij het huuropzeggingsformulier hebben ontvangen. Als de einddatum in het weekend of op een erkende feestdag valt, dan wordt de einddatum van de huur gesteld op de eerstvolgende werkdag.

 

Na ontvangst van het huuropzeggingsformulier wordt samen met u een voor- en eindopname ingepland. Vermeld op het huuropzeggingsformulier een telefoonnummer en of mobiel nummer waarop u goed te bereiken bent.